Stop Exploitation of Bear Cubs in Vietnam Circus, says Asia for Animals

0

Letter addressed to:

Mr. Nguyen Dinh Cuong
Director, Ho Chi Minh city’s Forest Protection Department
No. 01, Do Ngoc Thach str., Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (08) 3855 6274 – (08) 3855 2501

Gửi: Ông Nguyễn Đình Cương
Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Số 01, đường Đỗ Ngọc Thạch, phường 14, quận 5, TP HCM
ĐT: (08) 3855 6274 – (08) 3855 2501

cckltphcm05@vnn.vn  

June 2017

Tháng 6/2017


Dear Mr. Nguyen Dinh Cuong,

We are writing on behalf of the Asia for Animals Coalition, representing international animal welfare and conservation organisations. We express our deep concern with regards to the continued use of Asiatic black bear cubs within the animal circus at the Dam Sen Tourist Park in Ho Chi Minh City.

Chúng tôi thay mặt ‘Liên minh Châu Á vì động vật’, đại diện của các tổ chức quốc tế về phúc lợi và bảo tồn động vật, viết thư này cho ông. Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc tiếp tục sử dụng gấu đen Châu Á (hay gấu ngựa)  con trong tiết mục xiếc động vật tại Khu du lịch Đầm Sen, Thành phố Hồ Chí Minh.

Asiatic black bears are classified as a group 1B species within ‘Management of endangered, precious and rare plants and animals, Decree 32/2006/ND-CP’. Article 6.1[1] of this decree prohibits the exploitation of group 1B species for purposes other than scientific research.

Gấu đen Châu Á được xếp vào nhóm 1B, trong Nghị định 32/2006/ND-CP về ‘Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm’. Mục 1, Điều 6 của Nghị định này nêu rõ việc nghiêm cấm khai thác các loài thuộc nhóm 1B cho các mục đích khác, trừ mục đích nghiên cứu khoa học.

The use of Asiatic black bears in the Dam Sen Tourist Park circus is commercial exploitation, and subsequently we believe their use within the circus should not be permitted.

Việc sử dụng gấu đen Châu Á trong biểu diễn xiếc tại Khu du lịch Đầm Sen là một hành vi khai thác vì mục đích thương mại, và chúng tôi tin rằng điều này là không được phép.

There is also no publicly available record of the source of these bear cubs. Therefore we request the forest protection department to investigate the park and ascertain the origin of the cubs to determine if they have been wild caught, bred in captivity, or are the offspring of wild caught parents, and to take actions in accordance with Vietnamese law.

Ngoài ra, cũng không có thông tin công khai, rõ ràng về nguồn gốc của những gấu con này, do vậy chúng tôi yêu cầu Chi cục Kiểm lâm TP. HCM điều tra, khảo sát và làm rõ nguồn gốc những cá thể gấu con này nhằm xác định liệu chúng có bị bắt từ hoang dã, sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt, hay là con non của các cặp gấu bố mẹ bị bắt từ hoang dã, và có biện pháp hành động tương ứng theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

The continued use of animals in circuses presents a risk to their health and welfare, and the use of endangered species is in contravention of Vietnamese law. On behalf of our members globally, we appeal to you to carry out an assessment into this situation and to end this exploitation.

Việc sử dụng động vật trong biểu diễn xiếc gây ra những rủi ro về sức khỏe và phúc lợi, và sử dụng các loài động vật có nguy cơ tiệt chủng là vi phạm Pháp luật Việt Nam. Thay mặt cho các thành viên của Liên minh chúng tôi trên toàn Thế giới, chúng tôi khẩn khoản yêu cầu ông đánh giá tình trạng này và chấm dứt việc khai thác động vật này.

Sent on behalf of the following organisations:

Thư này được gửi thay mặt cho các tổ chức sau:

 1. Tổ chức Những người bảo vệ Động vật (Animal Guardians)
 2. Tổ chức Con người Động vật (Animal People)
 3. Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia Foundation)
 4. Tổ chức (ACRES)
 5. Tổ chức Chữ thập Xanh Ấn Độ (Blue Cross of India)
 6. Tổ chức Thay đổi vì Động vật (Change for Animals Foundation)
 7. Tổ chức Hỗ trợ voi Thế giới (Elephant Aid International)
 8. Hiệp hội các Tổ chức Bảo vệ Động vật Ấn Độ (Federation of Indian Animal Protection Organisations)
 9. Tổ chức Nhân đạo Quốc tế (Humane Society International)
 10. Tổ chức Cứu hộ Động vật Quốc tế (International Animal Rescue)
 11. Quỹ Phúc lợi Động vật Thế giới (International Fund for Animal Welfare)
 12. Hiệp hội Phúc lợi Động vật Philipin (Philippine Animal Welfare Society)
 13. Hiệp hội Hoàng gia Phòng chống Ngược đãi Động vật (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)
 14. Hiệp hội Hoàng gia Phòng chống Ngược đãi Động vật Hồng Kông (Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Hong Kong)
 15. Hiệp hội Hoàng gia Phòng chống Ngược đãi Động vật Malaysia (Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Sarawak, Malaysia)
 16. Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế Giới (World Animal Protection)

Copied to:

Đồng kính gửi:

Dr Phan Viet Lam
Vietnam Zoo Association

TS. Phan Việt Lâm
Hiệp hội Vườn thú Việt Nam

v.lampv2@vinpearlsafari.com

Doug Cress
Executive Director
WAZA
IUCN Conservation Centre
Rue Mauverney 28
CH_1196 Gland
Switzerland

Ông Doug Cress
Giám đốc điều hành
Hiệp hội Vườn thú, Thủy cung Thế giới (WAZA)
Trung tâm Bảo tồn IUCN
Rue Mauverney 28
CH_1196 Gland
Switzerland

secretariat@waza.org

Cliff Hannan
WAZA Executive Office
IUCN Conservation Centre
Rue Mauverney 28
CH_1196 Gland
Switzerland

Ông Cliff Hannan
Văn phòng điều hành Hiệp hội Vườn thú Thủy cung Thế giới (WAZA)
Trung tâm Bảo tồn IUCN
Rue Mauverney 28
CH_1196 Gland
Switzerland

cliff.hannan@waza.org


[1] Forest plants and animals of Group I shall be exploited only for scientific purposes of research (including purpose of creation of prototype breed sources in service of artificial breeding and culture) and international cooperation. The exploitation of forest plants and animals of Group I must not adversely affect the conservation of such species in nature and must be performed under plans approved by the Agriculture and Rural Development Ministry.


Featured image: rescued black bear cub at Animals Asia’s Vietnam bear sanctuary. Credit Animals Asia, CC BY-NC 2.0

Print Friendly, PDF & Email
Share.

About Author

The Asia For Animals (AfA) Coalition is composed of 16 well-known and respected animal welfare organisations that have a shared focus on improving the welfare of animals in Asia. We are committed to providing support to organisations to help with their campaigns to tackle some of the most pressing animal welfare concerns in the region. Click to see author's profile.

Leave A Reply